Інформаційна робота

У процесі реалізації загальноосвітніх і виховних функцій шкільна бібліотека здійснює інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, прищеплює користувачам навички інформаційної культури.
Основними напрямами інформаційної  діяльності шкільної бібліотеки є:
а) створення ДБА (довідково-бібліографічного апарату);
б) підготовка бібліографічних посібників безпосередньо в бібліотеці;
в) організація бібліографічного обслуговування, яке включає такі процеси:
•  довідково-бібліографічне обслуговування (виконання разових читацьких запитів та видача різноманітних довідок);
•  бібліографічне інформування (систематична робота, спрямована на задоволення поточних і постійних запитів читачів);
•  рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (активне використання бібліотекою рекомендаційних посібників);
•  пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань.
Усі ці процеси тісно взаємопов'язані й взаємозалежні.
Характер бібліографічного обслуговування педагогів та учнів, його зміст, масштаби зумовлюються завданнями, що їх має вирішувати бібліотека протягом поточного року, і конкретизуються відповідно до особливостей кожної школи.